Dịch Vụ Nội Địa

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Bắc Giang nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Bắc Giang nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Bắc Giang nhanh chóng, uy tín Nhận thức được xu hướng phát triển ngày một lớn mạnh về kinh tế- xã hội, đặc biệt là nút giao thương quan trọng giữa TPHCM và Bắc Giang, Vietnampost đã cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Bắc Giang giá […]

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến An Giang nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến An Giang nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến An Giang nhanh chóng, uy tín Nhận thức được xu hướng phát triển ngày một lớn mạnh về kinh tế- xã hội, đặc biệt là nút giao thương quan trọng giữa TPHCM và An Giang, Vietnampost đã cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến An […]

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội nhanh chóng, uy tín

Chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội nhanh chóng, uy tín Nhận thức được xu hướng phát triển ngày một lớn mạnh về kinh tế- xã hội, đặc biệt là nút giao thương quan trọng giữa TPHCM và Hà Nội, Vietnampost đã cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội giá […]

Dịch Vụ Bưu Kiện

Đặc điểm của bưu kiện như sau: 1. Khối lượng, kích thướca. Bưu kiện trong nước– Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.– Kích thước tối đa: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m, chiều dài nhất của bưu gửi không vượt quá 1,5m.b. […]

Dịch Vụ Bưu Kiện

Đặc điểm của bưu kiện như sau: 1. Khối lượng, kích thướca. Bưu kiện trong nước– Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.– Kích thước tối đa: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m, chiều dài nhất của bưu gửi không vượt quá 1,5m.b. […]

Dịch Vụ Bưu Kiện

Đặc điểm của bưu kiện như sau: 1. Khối lượng, kích thướca. Bưu kiện trong nước– Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.– Kích thước tối đa: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m, chiều dài nhất của bưu gửi không vượt quá 1,5m.b. […]